מהו בעצם ייפוי כוח מתמשך?
10-1-1024x476.jpg
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב pinterest

מתי זה התחיל?
בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הידוע גם כתיקון מספר 18 לחוק.
תיקון זה הוסיף כלי משפטי בשם ייפוי כוח מתמשך אשר משמעותו היא, כי כל אדם יוכל לתכנן את עתידו ולקבוע מה הם רצונותיו העתידיים במידה ויכולתו לקבל החלטות תיפגע.

אז מה זה בכלל יפוי כח מתמשך?
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם, בגיר (מעל גיל 18) אשר מבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית וכיו”ב.

מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה הכוח). ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) או בענייני רכוש או בשניהם, וכניסתו לתוקף רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו,
לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך בנפרד
 ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.
ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת “הנחיות מקדימות”.
מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.
ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.
ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.
ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח, אך אם ההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות. האדם הממנה רשאי לקבוע “אנשים מיודעים”, שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

כיצד נערך המסמך?
יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת,
ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. לאחר מכן יש להפקיד את ייפוי הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי.

מדוע חשוב להכין ייפוי כוח מתמשך?
ללא ייפוי כוח מתמשך, במקרה שבו אדם לא יוכל לקבל החלטות בנושאים שפורטו לעיל, יידרשו למנות אפוטרופוס לאותו אדם בין היתר בכדי לקבל שירות ממוסדות כמו: בנק, בית חולים, בית אבות וכיוצ”ב.
המשמעות היא, כי הזכות לקבלת ההחלטות תינתן לאדם שלא בהכרח נבחר על ידי מייפה הכוח ולכן לא תמיד יוכל לדעת מה היו רצונותיו בהיותו צלול.
בנוסף, תידרש פניה לבית משפט ודיווח תקופתי לאפוטרופוס הכללי.
באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך, יוכל אדם להבטיח כי רצונותיו ימומשו באופן ישיר על ידי האדם שבו הוא אישית בחר כמיופה כוחו.

יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך:

פטור מאגרה
כעת ניתן להנות משירות הפקדת ייפוי הכח המתמשך ללא תשלום אגרה.
בהמשך עתידות להתפרסם תקנות שבהן יקבע גובה האגרה.

אפשרות לביטול
בכל עת תוכל לבטל את יפוי הכח המתמשך.

גמישות מרבית
באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש.

שקיפות מלאה
אנו נלווה אותך ונציג בפניך את כל יתרונות השירות.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 🙂

שתף עם חברים ⬐

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
דילוג לתוכן